בדיקת קרינה

מתי צריך לעשות בדיקת קרינה אלקטרומגנטית

בדיקת קרינה נעשית במקומות שונים, לעיתים מבצעים את הבדיקה בבית, לעיתים מדובר בבדיקה לבתי עסק, גני ילדים, בתי ספר ועוד. הסיבה שבדיקה זו הפכה פופולארית כיום, היא כי נמצא שקרינה אלקטרומגנטית מהווה כיום אחוז גדול מהגורמים לנזקים בריאותיים שונים, מחלות ואף מוות. לכן כשרוכשים דירה חדשה שבה הולכים לגור מומלץ לעשות 2 בדיקות :
1.בדק בית – לשם מציאת ליקויי בניה
2.בדיקת קרינה -לשם מציאת חריגות קרינה אלקטרומגנטיות

הקרינה אלקטרומגנטית נפלטת ממכשירים שונים, הנפוצים ביניהם טלפונים סלולאריים, מכשירי חשמל ביתיים כגון, מיקרוגל וגם מטלפונים אלחוטיים. הארגון הלאומי לחקר הסרטן הוציא לאחרונה ידיעה בה הוא מדווח על ממצאים בתחומי הקרינה והשפעתה על הסרטן. מממצאיו עולה כי חשיפה ממושכת לשדות מגנטיים העולה על שני מיליגאוס מהווה גורם אפשרי לסרטן. ישנם מחקרים אחרים, אשר מצאו כי ילדים אשר חיים בקרבת קווי מתח גבוה, עלולים לפתח סרטן פי שניים מילדים אחרים.

בבדיקת הקרינה נבדקות 2 סוגי גלים של קרינה: האחת, היא הקרינה הסלולארית אשר נוצרת בעיקר מאנטנות ומהמכשירים הסלולריים, מדובר כאן בקרינת תקשורת. השנייה היא קרינת חשמל אשר נוצרת מקווי מתח גבוהים, כגון, עמודי חשמל בעלי מתח גבוה ומארונות חשמל.

החשיפה היומיומית לקרינה אלקטרומגנטית עשויה לעלות ביוקר, בחיים. אך, רובנו אינם יודעים עד כמה אנו חשופים לקרינה והאם יש סכנה ממשית או לאו. לשם כך כדאי להביא בדוק מקצועי שימדוד את רמות הקרינה במקום בו אנו שוהים. זוהי בדיקה לא יקרה אשר עשויה להציל חיים. בדיקת קרינה נעשית על ידי איש מקצוע אשר הוכשר לכך על ידי המשרד להגנת הסביבה ופועל מתוך היתר לביצוע בדיקות. למודד יש את הציוד המתאים לביצוע הבדיקה ולרוב יהיה בעל רקע בתחומי ההנדסה האלקטרונית. הציוד בו הוא משתמש חייב לעבור כיול אחת לשנה במעבדה מורשית.

כאשר מוצאים חריגות של קרינה יש פעול בהתאם להוראות הבודק. כאשר מדובר בקרינה סלולארית, ניתן לצמצמם את החשיפה לקרינה על ידי הרחקה של המכשיר הסלולארי מהגוף. הדבר נכון גם לגבי כל מכשירי החשמל הפולטים קרינה. התרחקות ממקור הקרינה בעת השימוש במכשיר תצמצם את הנזקים הבריאותיים העתידיים.
לא מומלץ לשהות במקום בו ישנה חריגות קרינה מעל המלצות משרד הבריאות.