מפקח בניה

מפקח בניה – פיקוח בניה

מפקח בניה מגיע מתחום הנדסת הבניין, המפקח יושב עם בעלי הבית מההתחלה ומסייע להם ממציאת בעלי המקצוע הדרושים ועד לשלב קבלת המפתח.
המפקח צריך לעזור בתיכנון ועיצוב הבית ולקחת עליו את האחריות לביצוע המשיה של בניית הנכס בצורה הטובה ביותר עד לסיום התהליך,חשוב שאותו אדם יידע את כובד האחריות שרובצת על כתפיו וגם יספק את האחריות הזאת ויעמוד מאחוריה במידה ודברים לא מסתדרים על הצד הטוב ביותר.

מפקח בניה פותר הכול. הוא עוזר בכל השלבים, מהתכנון ועד החלק הסופי של צביעת הבית.הוא מדריך, מכוון ומייעץ. מפקח בניה יושב עם הלקוחות, מקשיב, מבין את הצרכים, מייעץ ומסייע ליישם את הרצונות ואת השאיפות של הלקוח, ולאחר סיום הבנייה יעשה בדק בית על ידי מהנדס אחר בכדי לראות שהכל נעשה כמו שצריך ושאין ליקויים בנכס.

תפקידי מפקח הבניה

קשר עם ספקים ואנשי מקצוע: תפקיד מפקח הבניה להיות בקשר עם כל הספקים וכל אנשי המקצוע אשר קשורים לבנייה. כחלק מכך, יהיה עליו להכין את החוזים מול כל הגורמים, וכן, עמידה בקשר עם גורמי הפיקוח והרשויות השונות והתעסקות עם בירוקרטיה והאישורים לבניה.

פיקוח על הבניה

על מפקח הבניה לפקח על כל אנשי המקצוע ועל קבלן הבניין ולוודא שהעבודה מתבצעת כהלכה. בחלק זה עליו לבצע רישומים של התיקונים אשר מתבצעים, השלמות שיש לעשות, מקצה שיפורים ועוד.

פיקוח על התקציב

ראשית המפקח בונה את התקציב יחד עם בעלי הבית ובמהלך העבודה מפקח על עמידה בתקציב. הוא מוודא כי עובדים על פי התכוניות ועל פי המפרטים שנקבעו. כמו כן, הוא מוודא כי הבניה נעשית ברמה גבוהה ולא נעשים קיצורי דרך כדי לקצץ בהוצאות.

פיקוד על לוחות זמנים

על מפקח הבניה יש לוודא כי כולם עומדים בלוחות הזמנים ומסייע לעבודה שתהיה יעילה ולא מסורבלת. עמידה בלוחות זמנים קשורה באנשי מקצוע מקצועיים ושילוב נכון של אנשי המקצוע וניהולם.