תוך כמה זמן מקבלים את הדוח?

הדוח ניתן בדרך כלל בין 3 – 10 ימי עסקים הכל תלוי בגודל הדירה שנבדקה ובמספר הליקויים שנמצאו בה, מומלץ לשאול בטרם הזמנת הבדיקה את הזמן המשוער ולציין מראש אם יש צורך בזמן מסויים את הדוח.