מצאתי ליקויי בנייה בביתי. האם אפשר לתבוע את הקבלן בגין הליקויים ועוגמת הנפש, והאם רק הוא הרשאי לתקנם?

במידה ונמצאו ליקויים לאחר סיום הבנייה בביתכם, אתם זכאים על פי חוק לתבוע את הקבלן המבצע בגין הליקויים בבנייה, וגם בגין עוגמת נפש. בנוסף, אתם יכולים לדרוש מהקבלן את החזר הוצאות המשפט, החזר על הוצאות כספיות בגין דו"ח מומחה שערך בדיקת בית, וכן כל הוצאה נוספת הקשורה לליקויי הבנייה בביתכם. לפי החוק, יש לתת עדיפות לקבלן שבנה או שיפץ את הבית לשם ביצוע התיקונים. אולם, אם תוצאות ביקורת המבנים או בדק בית גילו שהקבלן המבצע התרשל בעבודתו, או ביצע עבודה לא מקצועית ולא בטיחותית, או שהעסיק פועלים לא מקצועיים, ושלא עמד בהתחייבויותיו והעניק לכם שירות גרוע – בית המשפט יאשר לכם להביא קבלן אחר שיבצע את התיקונים הדרושים בביתכם.