האם מסמך שנחתם כתנאי לקבלת הדירה בין הקבלן לרוכשי הדירה, המצהיר שאין בבית ליקויים, הינו קביל ומותר בחוק?

מסמך שנחתם בין הקבלן לרוכשי הדירה, המצהיר על חוסר ליקויי בנייה כתנאי לקבלת הדירה, איננו חוקי וחסר משמעות מכיוון שנחתם בכפייה ומנוגד לחוק "מכר דירות". קבלנים רבים מנצלים את הבורות של לקוחותיהם ומחתימים אותם על מסמך זה שאינו חוקי או קביל בפני החוק. אתם יכולים לערוך בדק בית למציאת ליקויי בנייה וביקורת מבנים ולדרוש מהקבלן המבצע לתקן ליקויים אלו, גם אם חתמתם על הצהרה כתנאי לקבלת הדירה בפני הקבלן, שהכול תקין בביתכם החדש.