חוק מכר

מהו חוק מכר ובמה הוא עוזר לנו

חוק מכר נחקק לראשונה בשנת 1968 על ידי משרד המשפטים בכדי להסדיר את נושא הקנייה והמכירה שמתקיימת בישראל. תפקידו של חוק מכר הוא להגן על זכויותיו של הקונה.

חוק מכר מונה בתוכו 37 סעיפים בהם מפורטים זכויותיהם וחובותיהם של רוכשי החפץ או הדירה המבצעים את העסקה.

חוק מכר מתייחס לעסקאות מכירה מסוג מיטלטלין ומקרקעין בהתאמה. במשך השנים חודש חוק מכר בכדי להתאים את עצמו למצבים נוספים למטרה אחת שהיא טובתם של הרוכשים.

לאורך סעיפי חוק מכר יפורטו המקרים השונים העלולים לעלות בין המוכר והקונה ובאשר אליהם יופיע הדין המכריע.

על פי חוק מכר, בכל תהליך בדרך למכירת חפץ מסוים או דירה לדוגמא, חובת אחד הצדדים היא להמציא ולספק חוזה בו יפורט ההסכם מראש. מטרתו של חוק מכר הינה למנוע רשלנות ואי הבנות.

בנוסף, חוק מכר נועד בכדי לייצר הקפדה על הפרטים הקטנים, כמו תיאורו הנכון של המוצר הנמכר, בדיקת התאמתו לאדם המעוניין לרוכשו, דרך העברתו אליו, ועד לפרטים הגדולים כמו הסכום תמורתו יימכר המוצר או החפץ, וכן על מי מוטלת האחראיות על ההוצאות המתבקשות מעבר לרכישת המוצר עצמו.

חוק מכר בנוגע לקניית דירה, דואג שבמידה ויימצאו ליקויים בבנייה או בזמן בדק בית שלאחר הבניה יוכל הקונה ליהנות מזכויותיו המלאות, וכאן ממלא חוק מכר תפקיד חשוב. על פי חוק מכר מחויב הקבלן לאחראיות על הדירה לתקופה של עד עשר שנים על פי פריטי הבנייה, ובאם נמצאים ליקויים בבסיס בניית הדירה וביסודותיה מחויב הקבלן לבצע את התיקון גם אם חלפו שנות האחראיות.

מעבר לליקויים ביסודות המבנה, על פי חוק מכר, האחראיות על ליקויים שונים במבנה הדירה שמסתעפים בחלקים השונים שלה, נעה בין שנה ועד לשבע שנים.

מומלץ לקיים בטוחות כספיות כגון ערבות בנקאית או שטר חוב שמבטיח את טובתם של הקונים במידה ועולה בעיה בהסכם שלא הוסדרה בין המוכרים לקונים ושלא על פי חוק מכר.

החוזים הנכתבים בין המוכר לרוכש יעבדו על פי חוק מכר וסעיפיו המפורטים בכדי שיוכלו שני הצדדים ליהנות מעסקה בטוחה וששני צדדיה יהיו מרוצים.